Strilaman - swimrun og triathlon

Les meir om begge arrangementa på nettstaden Strilaman.no og løpande informasjon på Facebook-sida til Strilaman her

Swimrun blei arrangert første gong i 2017 og deltakarane var så begeistra at vi held fram med dette. Konseptet er henta fra Sverige, og deltakarane tar seg frå holme til holme i tospann. 

Allidrettsgruppene til Glesnes ungdoms- og idrettslag driv stadig med Swimrun, og erfaringa er soleklar. Å ta seg fram i naturen på denne måten gir både små og store flotte opplevingar og meistring.

Fekk du også lyst, er det berre å hoppe til sjøs og leggje deg i treninga!

Strilaman triathlon blir arrangert i august. Her kan du symje, sykle og løpe i fantastisk natur i havgapet. Alle over 16 år kan delta. Det er stor stemning langs løypa og i målområdet!

Vi ønskjer deltakarar og publikum velkomen til å vere med!

Frå Swimrun 2018. Foto: Espen Stensvoll

Frå Swimrun 2018. Foto: Espen Stensvoll

Frå Swimrun 2018. Foto: Espen Stensvoll

Frå Swimrun 2018. Foto: Espen Stensvoll

Frå Swimrun 2018. Foto: Espen Stesvoll

Frå Swimrun 2018. Foto: Espen Stesvoll