Spildepollen sykkelpark

Følg med på Facebook-sida til parken:  Spildepollen Sykkelpark | Facebook

Sykkelparken er bygget av Glesnes ungdoms- og idrettslag med en rekke samarbeidspartnere fra nabobygdene. Den er åpen for gratis bruk for alle. Gjennom skoleåret, på hverdager fra 08:30 til 14:00, har skolen førsterett til sykkelparken, men gjester er velkommen da også. Utenom dette vil parken være åpen for fri bruk.
Lysanlegg styres av «solur», lyset slukkes 23:00.
Bruk av sykkelparken er forbundet med en viss risiko, følg derfor reglement som er annonsert på bildet her. Disse reglene henger også på skilt i parken.
Hopplinjer (sandlagt område), er delt i 3 vanskelighetsgrader, gjør deg kjent før du setter utfor. Nybegynnere innen hopping må holde seg på den minste hopplinjen til de har kontroll og klarerer den(klarer å hoppe over alle 3 hoppene). De større hoppene medfører stor risiko for fall uten nødvendig erfaring.
Når det er mange utøvere(mer en 5 personer) i pumptrack skal alle følge kjørebanen, i retning som er etablert i øyeblikket. Kreativ kjøring utenom kjørebane øker risiko for fall og kollisjoner når det er mange utøvere i pumptrack samtidig.
Vi takker sponsorer, bidragsytere og alle som har deltatt på dugnad.
Liker du sykkelparken og vil gi et bidrag? Vi har vipps nr 664943, midler går til videreutvikling av parken:-)
Sjåast i parken:-)