Bli medlem

Meld deg inn i Glesnes ungdoms- og idrettslag og få fordelar som redusert deltakaravgift på arrangement, kunne leige utstyr på sjøsportsenteret og redusert pris på leige av ungdomshuset. Med på kjøpet får du også gleda over å vere ein del av eit levande lag! Medlemskontingenten er kr. 250 for enkeltmedlem og kr. 500 for familiemedlemskap.

 

Klikk på lenken for å bli medlem: https://medlemskap.nif.no/685168 

 

Har du spørsmål kan dette sendes til medlem.guil@gmail.com

 

Her kan du lese om historia til Glesnes ungdoms- og idrettslag

Tross hindringar som frykt for at ungdomslaget skulle bli til forlystelse og fordervelse for ungdommen, i tillegg til manglande møteplass i starten, blei Glesnes Ungdomslag stifta i 1904.

"Initiativet til stiftelsen av Glesnes Ungdomslag blev tat av Peder Kallestad og Jan Bakke. Disse hadde vinteren 1902-03 været paa Nordhordalands Fylkesskole. De hadde der paa skolens elevaftener og fester faat litt indblik i lagsarbeidet og de hadde ved omgangen med elever fra andre bygdelag faat indtryk av hvorledes ungdommen paa mange andre steder var samlet i ungdomslag, og hvilken opbyggende og utviklende indflytelse ungdomslagsarbeidet hadde. Den store ungdomsflok paa Glesnes hadde hittil ikke hat noget saadant at intressere dig for. Ungdommene pleiet at komme sammen til dansemoro i eit sjøhus eller en stue hver hoitidshelg og St. Hans - mere sjelden ogsaa en søndagskveld indimellem - ellers visste de litet av fælles sammenkomster.

Samen med anden Glesnesungdom hadde P. Kallestad og J. Bakke i 1903 faat istand den første egentlige feiring paa Glesnes av 17de mai. Da dagen var paa en søndag hadde det været forholdsvis lett at faa denne feiring i stand. Nu stod frihetsdagen i 1904 igjen for døren; men det var ikke en saa lett sak at faa den uorganiserte ungdom til at forlate arbeidet paa en hværdag for feiring av de 17de mai. Det var nok noget de gamle vilde synes uhørt og ikke vite noget av. Saa blev ungdommene indkaldt til møte 12te mai (Kristi himmelfartsdag) 1904 for dannelse av fast ungdomslag, hvor man kunde staa sammen ikke alene om feiringen av frihetsdagen, men ogsaa om andet ungdomsarbeide.

Møtet blev holdt paa Nyanaustloftet paa Glesnesholmen. De fleste av Glesnes ungdommer møtte, baade gutter og jenter. Jan Bakke ledet møtet. Man var klar over mange vanskeligheter som vilde melde sig for underholdelse av et regulert ungdomslag. Der kunde neppe regnes paa nogen sympati endsi støtte fra de eldre. De fleste av disse vilde nok synes at laget bare var til ungdommens forlystelse og fordervelse. Man manglet lokale til at holde lagsmøte i. At tenke paa nyttelse av skolehuset saaledes som man gjorde i andre bygdelag, kunde ikke være tale om. Og saa var det ulempene ved at den mandlige ungdom ofte var ute på fiske og saaledes lite hjemme.

Alle vanskelighetene tiltrods var der dog med ungdommens rette lyse sind og tro paa fremtiden udelt stemning for dannelse av ungdomslag. Glesnes Ungdomslag blev saa stiftet." Frå Jubileumshefte 1929.

Meir om historia til Glesnes Ungdomslag finn ein her:

  • Jubileumsheftet Glesnes Ungdomslag 1904 - 1994, utgitt i 1994
  • Jubileumsheftet Glesnes Ungdomslag Heilt i 100, utgitt i 2004
  • Glesnes Ungdomslag 1904-2004 av Arne Olav Nilsen og Ellen Pedersen, Havstrilen 2004