Sjøsportsenteret

Bli med i denne gruppa for oppdatert informasjon. Kontaktperson er Halvard Kallestad: https://www.facebook.com/groups/138185056216014/

Sjøsport og lokale for musikk!
Vi driv vannsportsaktivitetar som windsurfing, wakeboarding, vannski, tubes, kajakk, kano osb. Senteret har redningsvestar, våtdraktar i tillegg til vannsportsutstyr, og blir brukt av enkeltmedlemmar, idrettsgruppene våre, skulen og barnehagen.


Ved kaia er du velkomen med fritidsbåten din. På senteret er det toalett og dusj.
Båtar under 30 fot: kr. 100,-
Båtar over 30 fot: kr. 130,-
Brukar du straum til båten kostar det kr. 50,- meir i døgnet.

I andre etasje er det ledig lokale for bandøving med div. utstyr. Ta kontakt med Halvard Kallestad om du er interessert! 

Senteret blei reist på dugnad med ein byggjekomité og Speidergruppa i spissen, og opna 9. juni 2012. Byggjekomiteen mottok Årets frivilligpris frå Sund kommune same år.