Glesnes ungdoms- og idrettslag har ei rekkje samarbeidspartnarar, sponsorar og støttespelarar. Utan desse kunne vi aldri ha fått til alt det gøye vi held på med. Hjarteleg takk for samarbeidet og støtta, og vi ser fram til nye sprell i lag! 

Familien Bakke på Holmen
Handelstaden Glesvær og Glesvær rorbuer

Glesvær kafe

Sund kommune

Sund turlag

Folkeakademiet Sund

+ mange faste sponsorar som Knowit, Sparebanken Vest, Sotra fiskeindustri, Kiwi Sund senter, Sund bilservice, ABB, Liegruppen, Sartor biloppretting, Neteltorget og Bogen fiskeri.