Padling med GUIL

Ingen planlagde arr. nett no. Følg gjerne med på Facebook-sida til laget. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt. 

Alle deltakarane må stille med eige utstyr, som den enkelte vurderer som tilstrekkeleg ift sikkerheit. Arrangørane er å betrakte som tur-guider, og har ikkje noko ansvar for den enkelte sine vurderingar eller utstyr. På mørkepadling skal lanterne eller hodelykt brukast. 

Kontaktpersonar: Sjur Krog og Fredrik Mortensen 

Foto: Sjur Krog

Foto: Sjur Krog