Huset

Glesnes ungdomshus er base for mange av våre eigne arrangement, som dei populære påske- og julequiz-kveldane, revy, basar, julebord og konsertar. 

Sund kulturskule nyttar Huset til sine øvingar kvar veke, og til framføringane sine kvar vår og haust. 

Huset blir også leigd ut til bryllup og andre selskap.
Salen oppe tar 110 personar og salongen nede 50. 
Kontaktperson for leige av Glesnes ungdomshus: Ellen Pedersen 95781704 / ellen@bogens.no
Leige av heile Huset, kr. 2500,- for medlem / 7000,- ikkje medlem. Kun 1. etasje: kr 700,- for medlem og 2500,- ikkje medlem. Vi har også partytelt, stoltrekk og litt div.